Česko - rakouský kulturně vzdělávací  spolek
RUKAMA NOHAMA

 

Tschechisch - österreichischer Kultur - und Bildungsverein
MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             
 
O NÁS – ÜBER UNS

 Na těchto stránkách chceme informovat  o aktivitách česko-rakouského kulturního spolku RUKAMA NOHAMA. Chtěli bychom se navzájem obohacovat a společně poznávat jazyk, kulturu a historii obyvatel z druhé strany hranice, a přispívat tak k tomu, aby se ze sousedů stávali přátele, protože: „Kdo nezná své sousedy, má dobrý důvod k tomu je nemít rád.“ (Jiří Grůša)

 Auf diesen Webseiten informieren wir über die Aktivitäten des tschechisch-österreichischen Vereines RUKAMA NOHAMA (Mit Händen und Füßen).  Wir möchten uns gegenseitig bereichern und gemeinsam die Sprache, Kultur und Geschichte der Menschen jenseits der Grenze kennen lernen und auf diese Weise dazu beitragen, dass aus Nachbarn Freunde werden, denn: „Je weniger man die Nachbarn kennt, desto einfacher ist es, sie nicht zu mögen.“ (Jiří Grůša)