Česko - rakouský kulturně vzdělávací  spolek
RUKAMA NOHAMA

 

Tschechisch - österreichischer Kultur - und Bildungsverein
MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Putování Českou Kanadou

Srdečně zveme na letní akci, která navazuje na tradici našich programů na česko rakouském pomezí.  

V dřívějších letech jsme připodobných akcích  zbudovali cedule s připomenutím zaniklých vesnic a na místě zbořených kaplí postavili kříže. Letos se při putování budeme společně zamýšlet  nad tématy, o kterých k nám historie i současnost  pohraničí promlouvají a budeme hledat povzbuzení  jak čelit různým formám beznaděje.  Chceme se také společně modlit, zpívat a slavit bohoslužby.

                                                                                                           Můžete se připojit k našemu programu:

Pátek, 16. 8. 2013

9.00 - Nová Bystřice: Sraz na náměstí. Poté půjdeme po stezce 20. století    přes Hirschenschlag do Reingers. (Historický a duchovní program Mgr. Niklas Perzi a  P. Gorazd Cetkovský O.Carm).

17.00 - Leopoldsdorf  -  mše svatá v kapli, společný večer u ohně

 

Sobota, 17. 8. 2013

8.30 - Putování z Leopoldsdorfu do Romavy

9.30 -  Stavební úpravy na bývalé kapli v Romavě

           Vztyčení kříže na státní hranici,  nácvik duchovních písní

14.30 - Radschin: Setkání poutníků na státní hranici (u statku rodiny     

             Röschlových)

             Požehnání kříže a procesí do Romavy

15.00 - Romava  - Mše svatá při příležitosti 5. výročí úpravy kaple

                            - Neformální popovídání si příchozích

Srdečně zvou bratři karmelitáni  z Kostelního Vydří společně s přáteli z Česka i Rakouska

Kooperační partner:

NÖ Bildungs- und Heimatwerk

Podpořen z prostředků dolnorakouské zemské akademie – Dotační program „My jsme sousedé

 

Kontakte: Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří 58, DAČICE

                                Mag. Engelbert Pöcksteiner, 3851 Kautzen, Bachzeile 18

 

 

TOPlist