Česko - rakouský kulturně vzdělávací  spolek
RUKAMA NOHAMA

 

Tschechisch - österreichischer Kultur - und Bildungsverein
MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RUKAMA NOHAMA zve všechny své příznivce na první letošní výlet. Tentokrát navštívíme krásné historické město Třebíč a prohlédneme si židovskou čtvrť a románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa, která patří ke klenotům evropského stavitelství. Obě památky byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového s                                        kulturního dědictví UNESCO.

RUKAMA NOHAMA lädt alle ihre Gönner zu dem ersten heurigen Ausflug ein. Wir besuchen die schöne historische Stadt Třebíč und besichtigen das einmalig erhaltene jüdische Viertel und die romanisch-gotische Basilika des St.Prokop, die zu den Kleinoden der europäischen Architektur gehört. Beide Denkmäler wurden  im Jahr 2003  in die UNESCO-Liste des Weltkultur- und  Naturerbes der Menschheit eingetragen.

TREFFEN – SRAZ:   Neděle /Sonntag/ 26. 1. 2014  um 12.00 Uhr (společný oběd / gemeinsames Mittagessen) oder um 13.30 Uhr (prohlídka města / Stadtführung) in Třebíč auf dem Hauptplatz (Karlovo náměstí)  vor der mächtigen  Statuengruppe der hl. Cyrill und Method.                                                            

Parkování na náměstí je v neděli bez poplatku! Das Parken auf dem Hauptplatz ist am Sonntag gebührenfrei!

                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

TOPlist