Česko - rakouský kulturně vzdělávací  spolek
RUKAMA NOHAMA

 

Tschechisch - österreichischer Kultur - und Bildungsverein
MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

RUKAMA NOHAMA zve k mimořádné prohlídce starobylého města Jihlavy – hlavního města kraje Vysočina.

Der tschechisch-österreichische Freundschaftsverein  

 

MIT HÄNDEN UND FÜSSEN lädt zu einer außergewöhnlichen Besichtigung der altertümlichen Stadt Iglau ein;  –  Hauptstadt der böhmisch – mährischen Hochlandregion Vysočina

 

Nejstarším horním městem v českých zemích nás provede archeolog David Zimola. / Durch die älteste Bergbaustadt in den böhmischen Ländern wird uns der Archeologe David Zimola führen.

 

Neděle / Sonntag  23.6.2019

 

Programm:

 

08.00  Setkání/ Treffen in Jemnice – Parkplatz vor dem Restaurant

                                                            Na Podolí

09.00  Setkání /Treffen in Jihlava – Parkplatz vor dem Kaufhaus   

                                                          Kaufland                 

09.30  Jihlavský havířský průvod / Historischer Umzug der  

                                                         Bergleute

11.00  Prohlídka Muzea Vysočiny / Führung durch das Museum   

                                                         Vysočina

13.00  Oběd / Mittagessen

 

Odpoledne volný program ve městě nebo návštěva jihlavské zoologické zahrady                                                                                                               /Am Nachmittag freies Programm in der Stadt oder Besuch des Tiergartens.

 

 

 

 

 

                      

 

 

                   TOPlist